TAGs

xây nhà trái phép

Có được hợp thức hóa nhà xây dựng sai phép?