Tìm hiểu luật quy định người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Tham gia từ: 2 years trước

07/10/2021

Ngày nay, có nhiều người quan tâm đến luật nhà nước quy định khi người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Bởi hiện nay, khi kinh tế phát triển với tốc độ nhanh chóng xã hội càng phát triển thì càng có nhiều người nước ngoài định cư tại Việt Nam để sinh sống và làm việc. Đến với Việt Nam, người nước ngoài liệu có được phép sở hữu, mua bán nhà đất hay không? 

Người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam

người nước ngoài mua nhà ở việt nam
Hoạt động mua nhà ở Việt Nam của người nước ngoài

Nhà nước ta quy định rõ ràng việc người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam hay không qua bộ luật nhà ở ban hành năm 2014. Trong bộ luật có quy định cụ thể các tổ chức, cá nhân người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam khi thuộc một trong các đối tượng sau:

– Tổ chức hoặc cá nhân của nước ngoài đang tham gia đầu tư xây dựng nhà ở của những dự án bất động sản trên đất nước Việt Nam tuân thủ đúng quy định Luật Nhà ở và các quy định liên quan khác.

– Là doanh nghiệp hình thành từ vốn đầu tư nước ngoài hoặc là chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ở nước ngoài thuộc quỹ đầu tư nước ngoài, chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam tại thời điểm mua nhà ở.

– Các cá nhân có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đúng quy trình.

Và luật nhà ở của nước ta cũng quy định rõ, cá nhân, tổ chức nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở Việt Nam theo các hình thức sau:

– Hình thức 1: Dưới dạng đầu tư xây dựng nhà ở trong các dự án trên đất nước Việt Nam;

– Hình thức 2: Mua nhà, thuê mua nhà, nhận tặng cho nhà, nhận thừa kế nhà ở thương mại gồm căn hộ thuộc các khu chung cư hoặc nhà ở riêng thuộc các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Và nhà ở đó không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh đã được Chính phủ quy định.

Vì thế, người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam chỉ được mua nhà ở thuộc các khu chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ nằm trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham khảo bất động sản ở Việt Nam:

Điều kiện để người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

người nước ngoài mua nhà ở việt nam
Điều kiện người nước ngoài mua nhà Việt Nam

Nếu bạn muốn biết người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam cần điều kiện gì thì những điều kiện cần có đó là:

– Hộ chiếu của cá nhân vẫn còn giá trị và đã được đóng dấu của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam xác nhận, kiểm chứng việc nhập cảnh;

– Cá nhân đó không thuộc diện đối tượng được quyền ưu đãi hay miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam.

Như vậy, người nước ngoài chỉ được phép mua nhà tại Việt Nam khi đáp ứng đủ những điều kiện đã nêu ở trên. 

Quyền sử dụng đất của người nước ngoài

người nước ngoài mua nhà ở việt nam
Quyền sử dụng đất đối với người nước ngoài

Hiện nay, nhà nước ta vẫn đang áp dụng luật đất đai ban hành năm 2013 khi nhắc đến quyền sử dụng đất của người nước ngoài. Luật đất đai của nước ta đang thực hiện có quy định cụ thể về người sử dụng đất là người Việt hoặc người nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất gồm:

– Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập,… được pháp luật Việt Nam quy định trong luật dân sự;

– Các hộ gia đình, các cá nhân quốc tịch Việt đang sinh sống, làm việc trong nước;

– Cộng đồng dân cư người Việt cùng sinh sống trên một vị trí địa lý thu hẹp như thôn, làng, bản, buôn, tổ dân phố hay các điểm dân cư tương tự nhau mà nơi đó có cùng phong tục, tập quán hay các cá nhân có chung dòng họ;

– Các tổ chức nước ngoài đang ở Việt Nam có chức năng ngoại giao như cơ quan đại diện của Bộ ngoại giao, cơ quan lãnh sự quán hoặc các cơ quan đại diện khác của người nước ngoài sở hữu chức năng ngoại giao đã được Chính phủ nước ta thừa nhận; Hoặc các cơ quan đại diện thuộc tổ chức nào đó của Liên hợp quốc, của các cơ quan, tổ chức liên chính phủ hay các cơ quan đại diện trong các tổ chức liên chính phủ;

– Người mang quốc tịch Việt Nam đang định cư ở nước ngoài đã được pháp luật quy định về quốc tịch;

– Doanh nghiệp trong nước có vốn đầu tư nước ngoài: doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam mà nhà đầu tư của doanh nghiệp là người nước ngoài có mua cổ phần, được sáp nhập, mua lại theo đúng quy định của pháp luật Việt về việc đầu tư.

Do đó với câu hỏi: Người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam không, có được mua đất không theo quy định luật đất đai năm 2013? Thì câu trả lời là người nước ngoài được mua nhà theo quy định của nhà nước nhưng không được công nhận quyền sử dụng đất. Và không được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, không được công nhận quyền sử dụng đất hay nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với đất thuộc lãnh thổ Việt Nam.

người nước ngoài mua nhà ở việt nam
Người nước ngoài có được cấp sổ đỏ đất ở Việt Nam?

Tuy nhiên, trong luật đất đai ban hành năm 2013 cũng có quy định về việc thừa kế đất của người nước ngoài. Khi người đó được cho thừa kế và nhận được các quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở hay các tài sản khác đi liền với đất của người lập di chúc. Luật pháp quy định cá nhân người này tuy không được cấp sổ đỏ nhưng vẫn được nhà nước công nhận các quyền là được phép chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất được thừa kế, cụ thể như sau:

– Đối với quyền được chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Người nhận thừa kế sau khi nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng khi có ý định lập hợp đồng chuyển nhượng các quyền sử dụng đất đã được thừa kế;

– Đối với quyền được tặng hoặc cho quyền sử dụng đất thừa kế: Người nước ngoài chỉ được phép tặng hoặc cho các đối tượng là Nhà nước hay các cộng đồng dân cư và đất tặng được dùng để xây dựng các công trình cộng đồng nhằm phục vụ lợi ích chung. Hoặc người nước ngoài có thể tặng cho dưới dạng nhà tình nghĩa gắn liền đất và tuân thủ pháp luật nước ta về nhà ở. Khi đó, người nước ngoài nhận đất thừa kế sẽ được đứng tên là bên tặng ngay bên trong hợp đồng hoặc các văn bản cam kết thể hiện việc tặng cho đó.

– Nếu người nước ngoài sau khi nhận thừa kế và chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng quyền sử dụng đất cho người Việt: Khi đó người nước ngoài cần nộp hồ sơ thể hiện đã được nhận thừa kế tại nơi đăng nơi ký đất đai và cập nhật vào sổ địa chính địa phương.

Vì thế, dựa trên quy định của nhà nước về quyền sử dụng đất của nước ta thì người nước ngoài sẽ không được pháp luật cho đứng tên trên Sổ đỏ. Nhà nước sẽ không giao đất, cho thuê đất và không công nhận quyền sử dụng đất, không được nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Đặc biệt là người nước ngoài sẽ không được mua đất tại Việt Nam.

Quyền sở hữu, sử dụng nhà ở của người nước ngoài

Quyền của người nước ngoài sở hữu nhà Việt Nam

Luật nhà ở ban hành năm 2014 đang áp dụng hiện nay có nêu về việc người nước ngoài muốn mua nhà ở Việt Nam. Chỉ cần người nước ngoài đủ điều kiện được mua nhà ở nước ta sẽ có quyền bán và chuyển nhượng nhà khi có nhu cầu.

Và người nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở Việt Nam sẽ có các quyền mà chủ sở hữu nhà ở được cấp và phải tuân theo các quy định sau:

+ Đối với số lượng nhà ở mà người nước ngoài được sở hữu

– Khi nhà ở của người nước ngoài là các căn chung cư: Cá nhân là người nước ngoài chỉ được mua, nhận thừa kế,… sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ trong 1 tòa chung cư. Trong trường hợp có 2 tòa nhà chung cư trở trên thì cá nhân người nước ngoài chỉ được phép sở hữu dưới 30% tổng số căn hộ mỗi tòa và không quá 30% tổng số lượng căn hộ trong tất cả các tòa chung cư này.

– Đối với nhà ở riêng lẻ: Trong dự án xây dựng nhà ở riêng dưới 2,500 căn thì cá nhân người nước ngoài chỉ được phép sở hữu dưới 10% tổng số nhà trong dự án. Và nếu dự án xây dựng nhà riêng lẻ trên 2,500 căn thì cá nhân người nước ngoài chỉ sở hữu tối đa 250 căn trong dự án đó. Và nếu có từ 2 dự án trở lên và tổng số căn trong các dự án không lớn hơn 2,500 căn thì cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu tối đa 10% lượng nhà của mỗi dự án.

+ Đối với thời hạn được phép sử dụng nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Pháp luật nước Việt Nam quy định, người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở không quá 50 năm kể từ ngày được pháp luật cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Và đối với các tổ chức nước ngoài thì được sở hữu trong thời gian đã thỏa thuận hợp đồng, không vượt quá thời hạn trong Giấy chứng nhận được cấp phép đầu tư.

+ Đối với thời gian gia hạn: Người nước ngoài chỉ được gia hạn thêm một lần duy nhất thời gian sở hữu nhà ở nếu có nhu cầu. Để được gia hạn cần nộp đơn xin đề nghị gia hạn, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (bản sao) trước khi hết hạn 3 tháng tại UBND tỉnh nơi có nhà ở. Thời gian gia hạn tối đa 50 năm cho người nước ngoài có nhu cầu.

+ Sau khi hết hạn sở hữu: Cá nhân nước ngoài được quyền bán, tặng cho sau khi hết hạn sở hữu nhà ở. Nếu nhà ở không được tặng, bán thì ngôi nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

Tuy nhiên, nếu người nước ngoài kết hôn cùng người Việt hoặc kết hôn với người Việt đang định cư ở nước ngoài thì lại khác. Họ sẽ được sở hữu nhà ở lâu dài và có đầy đủ các quyền sở hữu nhà ở như các công dân quốc tịch Việt Nam.

Hi vọng những thông tin luật của nước ta về vấn đề người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam được Chợ Tốt Nhà chia sẻ ở trên là hữu ích với bạn. Truy cập Chợ Tốt Nhà để biết thêm nhiều thông tin luật nhà đất khác đang được áp dụng hiện nay.

Mua bán nhà đất Toàn quốc giá tốt tại Chợ Tốt Nhà

Bài viết liên quan

Bình luận

Có thể bạn quan tâm